Validator

Ste prejeli elektronsko podpisan dokument, pa niste prepričani, ali je elektronski podpis veljaven in enakovreden kot lastnoročni podpis? Preverite s pomočjo orodja validator:

Storitev potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov lahko zagotavlja le ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki s postopkom potrjevanja veljavnosti takšnega elektronskega podpisa potrdi veljavnost podpisa ali žiga.

Storitev Validator je kvalificirana storitev zaupanja potrjevanja veljavnosti elektronskih podpisov in žigov za PDF in XML vsebine. Preverjanje se izvede na portalu za validacijo, v VEP.si ali preko API vmesnika. Rezultat preverjanja je elektronsko podpisano in časovno žigosano poročilo o rezultatu preverjanja, ki ga prejmete v vaš varen elektronski predal.