Cenik storitev

Obrazci + prejem vlog

ENOSTAVNI OBRAZEC

80€

izdelava enostavnega obrazca

do 10 polj s tipskimi validacijami

prejem do 100 vlog letno

ZAHTEVNEJŠI OBRAZEC

120€

izdelava zahtevnejšega obrazca

do 20 polj s tipskimi validacijami

prejem do 100 vlog letno

OBRAZEC PO MERI

PO DOGOVORU

izdelava zahtevnejšega obrazca

do 30 polj s tipskimi validacijami

prejem do 100 vlog letno