Lastnoročno, elektronsko.

e-Obrazci

Storitev namenjena oddaji tipskih in netipskih obrazcev in pogodb, ki zahtevajo vzajemno zaupanje in lastnoročni podpis. Dostop do storitve in podpis temeljita na kvalificiranem potrdilu za epodpis kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja v EU

e-Vročanje in e-Račun

VEP.si je kvalificirana storitev priporočene elektronske dostave, ki omogoča varno prevzemanje in pošiljanje priporočenih (AR, ZUP) elektronskih pošiljk in eRačunov z dokazili o prejemu in oddaji.

Preverjanje e-podpisa

Ste prejeli elektronski dokument, pa ne veste, ali mu lahko zaupate? Veljavnost elektronskih podpisov in žigov preverite z našo kvalificirano storitvijo preverjanja elektronskih podpisov in žigov.

E-obrazci in E-vročanje uporabnikom iz gospodarstva, javnega sektorja in nevladnega sektorja omogočajo ustvarjanje, podpisovanje, pošiljanje in shranjevanje dokumentov enako varno, kot ste navajeni, le da vam jih ni treba natisniti, lastnoročno podpisovati, pošiljati po pošti in shranjevati v sefu. Vse enostavno opravite z nekaj kliki, ne da bi zapustili prostor pred svojim računalnikom. Postopek je hiter in preprost ter izpolnjuje zahteve visoke stopnje zaupanja po uredbi eIDAS.

Novost podpisa v oblaku

Podpis dokumentov v vep.si in s storitvijo eobrazci.si je mogoč s storitvijo podpisa v oblaku OneSign izdajatelja Halcom d.d. Prejem pošiljk in elektronski podpis dokumentov z najvišjo stopnjo zaupanja je mogoče z mobilnim telefonom.

Naloži aplikacijo:

BARVNE STUDIJE NOVE BARVE 10

Pogosta vprašanja

Potrebujete kvalificirano potrdilo za elektronski podpis (digitalni certifikat), ki je bilo izdano s strani kvalificiranega izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil uvrščenega na varen seznam pri Evropski komisiji.

Da, obrazci, izpolnjeni, podpisani in poslani na tak način, imajo enako pravno veljavo kot tisti, poslani po običajni papirnati pošti. Dostop do storitve in podpis temelji na kvalificiranem potrdilu za epodpis kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja v EU, ki jih lahko preverite na povezavi.

Uporabnik, ki je oddal obrazec prejme izvod izbranega obrazca v  svoj varen elektronski predal,   prejme pa tudi elektronsko podpisano potrdilo o oddaji.  Uporabniku, ki nima varnega elektronskega predala se ustvari začasni varen elektronski predal (VEP), kamor kasneje prejme tudi morebitni odgovor na vlogo. Naročnik obrazca prav tako prejme vsebino v svoj varen elektronski predal.

Storitev je namenjena vsem, ki želijo digitalizirati katerikoli dokument, ki ima polja, ki jih je potrebno izpolniti ali potrebujejo podpis uporabnika (npr. pogodbe). Storitev je splošno namenjena organizacijam, ki s svojimi zunanjimi partnerji želijo poslovati elektronsko na zanesljiv in varen način.

Tipski obrazci so obrazci, ki so enaki za večje število naročnikov e-obrazcev in enostavnejši obrazci – denimo vloge za občine, pristopne izjave… Lahko jih najdete na povezavi.

E-pogodbe je del storitve e-obrazci. E-pogodba zahteva dvostranski podpis. Stranka ki odda podpisano pogodbo bo prejela v svoj varen predal pogodbo podpisano še z druge strani.

Storitev eobrazci.si je namenjena področjem, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti tako z vidika varovanja vsebine kot tudi identitete udeležencev. Podpisovanje oddanih obrazcev in prilog se izvede na način, ki zagotavlja enakovrednost e-podpisa z lastnoročnim podpisom.

Storitev bazira na kvalificirani storitvi priporočene elekronske dostave po uredbi eIDAS. Vsakemu, ki odda obrazec se samodejno odpre varen elektronski predal, v katerega prejme potrdilo o oddaji obrazca in prejme pošto lastnika obrazca – na primer sklep, pogodbo, odločbo.

Identiteta in preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov in žigov se preverja s kvalificirano storitvijo zaupanja preverjanja elektronskih podpisov in žigov.

Za uporabo e-obrazcev v vlogi prejemnika potrebujete uporabniški račun vep.si in certifikat, ki je bil izdan s strani zaupanja vrednega ponudnika kvalificiranih digitalnih potrdil.. Uporabniški račun vep odprete na spletni strani vep.si ali pa preprosto oddate naročilo za e-obrazec.

Cena izdelave posameznega obrazca je odvisna od zahtevnosti. Tipske predpripravljene obrazce nudimo brezplačno, izdelava namenskih obrazcev se obračuna po ceniku. Letno se obračuna še uporaba v odvisnosti od števila prejetih vlog.