logo obrazci 03
VEP Forms
Obrazci alineje

IZDELAVA OBRAZCEV IN ZAJEM PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI

VEP Obrazci so storitev namenjena oddaji obrazcev, ki zahtevajo vzajemno zaupanje in lastnoročni podpis.

S storitvijo poenostavimo procese od izpolnjevanja do hrambe. Elektronske obrazce lahko izpolnjujete, pošiljate in shranjujete ter najpomembneje, podpisujete s podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu.

Postopek je hiter in preprost ter izpolnjuje zahteve visoke stopnje zaupanja po uredbi eIDAS.

KAKO DELUJEJO?

92 document upload

1. Izdelava obrazca

  • Vašo predlogo pretvorimo v e-obrazec, ga objavimo in vam posredujemo povezavo.
  •  Uporaba že izdelanih tipskih obrazcev (obrazci, ki so enaki za večje število naročnikov e-obrazcev in enostavnejši obrazci – denimo vloge za občine, pristopne izjave) je brezplačna.
35 edit

2. Izpolnitev obrazca

  •  Vaš uporabnik dostopi do povezave, obrazec izpolne, ga elektronsko podpiše in pošlje.
  • Z oddajo uporabniku odpremo začasni varen elektronski predal (VEP) na katerega prejme svojo kopijo obrazca in potrdilo o oddaji. Predal lahko uporablja za bodočo korespondenco.
1127 mailbox

3. Prejem obrazca

  • Po oddaji vas elektronsko podpisan in časovno žigosan obrazec čaka v vašem varnem elektronskem predalu v pdf in xml obliki.
  • Mogoč je tudi dvostranski podpis in dostava pošiljatelju.

PRIMERI OBRAZCEV

Javna narocila

Pooblastila

Zastopanje na skupščini družbe ali zavoda, Zastopanje v sodnih ali upravnih postopkih, Splošno pooblastilo

glasovanje

Glasovanje

Glasovanje na skuščinah družb, Glasovanje v nadzornih svetih, Glasovanje stanovalcev v večstanovanjskih stavbah

vloge narocila

Vloge, naročila

Naročilo blaga ali storitev, Vloga za izdajo lokacijske informacije, Zahteva za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, Vpis v register

Javna narocila 1

Javna naročila

Zbiranje ponudb, Soglasje podizvajalca, Podatki o podizvajalcu, Dražbe

izjave

Izjave

Izjava lastnika objekta, Izjava kandidata, Prijava udeležbe na skupščini, Pristopne izjave

obrazec po meri

Obrazec po meri

Poljubni obrazec po vaši predlogi

POGOSTA VPRAŠANJA

ZA NAROČNIKE OBRAZCEV

Storitev je namenjena vsem, ki želijo digitalizirati katerikoli dokument, ki ima polja, ki jih je potrebno izpolniti ter potrebuje podpis uporabnika (npr. naročilo). Storitev je splošno namenjena organizacijam, ki s svojimi zunanjimi partnerji želijo poslovati elektronsko na zanesljiv in varen način.

Storitev e-obrazci je namenjena področjem, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti tako z vidika varovanja vsebine kot tudi identitete udeležencev. Podpisovanje oddanih obrazcev in prilog se izvede na način, ki zagotavlja enakovrednost e-podpisa z lastnoročnim podpisom.

Da, obrazci, izpolnjeni, podpisani in poslani na tak način, imajo enako pravno veljavo kot tisti, poslani po običajni papirnati pošti. Dostop do storitve in podpis temelji na kvalificiranem potrdilu za e-podpis kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja v EU, ki jih lahko preverite na povezavi.

Identiteta in preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov in žigov se preverja s kvalificirano storitvijo zaupanja preverjanja elektronskih podpisov in žigov.

Za izdelavo obrazcev potrebujete varen elektronski predal (VEP) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Če Vep računa še nimate vam bo ta ustvarjen samodejno ob naročilu.

Cena in rok izdelave posameznega obrazca sta odvisna od zahtevnosti. Tipske predpripravljene obrazce nudimo brezplačno, izdelava namenskih obrazcev se obračuna po ceniku. Letno se obračuna še uporaba v odvisnosti od števila prejetih vlog.

Uporabnik, ki je oddal obrazec, prejme izvod izpolnjenega obrazca in elektronsko podpisano potrdilo o oddaji v svoj varen elektronski predal. Uporabniku, ki nima varnega elektronskega predala se ustvari začasni varen elektronski predal (VEP), kamor kasneje prejme tudi morebitni odgovor na vlogo. Naročnik obrazca prav tako prejme vsebino v svoj varen elektronski predal.

ZA PREJEMNIKE OBRAZCEV

Za izpolnitev in oddajo potrebujete kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki je bilo izdano s strani kvalificiranega izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil uvrščenega na varen seznam pri Evropski komisiji.

OBRAZCE ŽE UPORABLJAJO...