Postopek registracije

 1. Pred registracijo se prepričajte, da uporabljate brskalnik v katerem imate nameščeno potrdilo za elektronski podpis. V primeru, da imate kvalificirano potrdilo za elektronski podpis je potrebno imeti vstavljeno pametno kartico v čitalcu ali pametni usb ključek.
 2. Na prvi strani VEP.si kliknete na »Brezplačna registracija«.
 3. Prikaže se varnostno opozorilo, ki vas vpraša, če zaupate varnostnemu certifikatu in ali želite nadaljevati. Potrdite z »DA«.
 4. Če podpisne komponente še niste namestili, vam bo računalnik sporočil: »Komponenta za digitalno podpisovanje ni nameščena. Za uporabo in registracijo Varnega Elektronskega Predala jo potrebujete. Ali jo želite namestiti?« Potrdite z »V redu.«
 5. Prikaže se obrazec za vnos podatkov, ki ga izpolnete in nato kliknete »Naprej«. Izbirate lahko med registracijo fizične osebe ali registracijo kot subjekt vpisan v PRS (odvetniki, s.p., …).

  Postopek registracije se razlikuje glede na to, ali gre za registracijo fizične osebe ali za registracijo poslovnega subjekta:

6. V naslednjem koraku določite naslov, ki ga boste uporabljali za poslovanje z varno elektronsko pošto, ter določite svoje geslo.

 

Opozorilo: Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

7. Kliknite na „Pripravi pogodbo.” Ustvari se pogodba, ki jo pregledate s klikom nanjo. Če se pod orodno vrstico prikaže pojavno okno z opozorilom, da je brskalnik zaradi zaščite preprečil prenos datotek, z desnim klikom izberite „Prenesi datoteko“ in nato še enkrat kliknite na “Pogodba VEP.si………pdf”.

 
reg pogodba

8. Novost na VEP.si je podpis brez dodatka podpisne komponente, ter delo s komponento, ki je neodvisna od brskalnikov. V primeru, da se želite registrirati in prevzemati ter pošiljati sporočila in eRačune brez podpisne komponente, je potrebno obkljukati polje »Podpis na strežniku (brez podpisne komponente)”.

Opozorilo: Za nastavitev podpisa brez podpisne komponente je potrebna izvožena varnostna kopija certifikata na računalniku.

Če izberete podpis na strežniku brez podpisne komponente, se vam odpre novo okno, v katerega po korakih naložite certifikat na strežnik:

 1. Vpišete geslo, ki ste ga določili pri izvozu certifikata (geslo varnostne kopije)
 2. Poiščete certifikat na vašem računalniku, s klikom na gumb »Naloži certifikat«
 3. V primeru, da geslo varnostne kopije ni dovolj varno bo potrebno ponovno določiti geslo, ki bo veljalo tudi za podpisovanje pošiljk v varnem predalu Vep.si.
 4. Naložen certifikat in določeno geslo za podpisovanje na strežniku shranite s klikom na gumb »Shrani«.
   

Opozorilo: Geslo mora vsebovat najmanj 6 znakov (kombinacija številk, malih in VELIKIH črk).

reg podpisovanje
9. Po pregledu pogodbe označite, da se strinjate s pogoji (»Strinjam se s pogoji pogodbe«) in jo s klikom na gumb “Oddaja prijave in e-podpis pogodbe” podpišite.
reg oddaja

V postopku registracije ste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala ali zakoniti zastopnik pravne osebe, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe, ali če pogodbe ni podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe, nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

Namestitev potrdila

Če boste potrdilo za elektronski podpis uporabljali v brskalniku in ne na kartici, ga je potrebno namestiti.

Postopek namestitve je odvisen od tega, katero potrdilo za elektronski podpis uporabljate.

Kliknite na svoje potrdilo in povezava vas bo popeljala do podrobnih navodil.

1. SIGEN-CA

2. SIGOV-CA (nameščeno samo na karticah)

3. AC NLB

4. HALCOM

5. POSTAR-CA

Varnostno opozorilo: Priporočamo prevzem kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki je na pametni kartici ali pametnem USB ključu.

Digitalno potrdilo

V skladu z UREDBO (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Potrdilo za elektronski podpis pomeni elektronsko potrdilo, ki povezuje podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa s fizično osebo in potrjuje vsaj ime ali pseudonim te osebe.

Kvalificirana  potrdila  za  elektronske  podpise  vsebujejo:
(a)   navedbo,  vsaj  v  formatu,  primernem  za  avtomatizirano  obdelavo,  da  je  bilo  potrdilo  izdano  kot  kvalificirano  potrdilo  
za  elektronski  podpis;
(b)   nabor   podatkov,   ki   nedvoumno   predstavlja   ponudnika   kvalificiranih   storitev   zaupanja,   ki   izdaja   kvalificirana   potrdila,   ter  vključuje  vsaj  državo  članico,  v  kateri  ima  zadevni  ponudnik  sedež,  in—   za  pravne  osebe:  ime  in  po  potrebi  registrsko  številko,  kot  sta  navedena  v  uradnih  evidencah,—   za   fizične  osebe:  ime  osebe;
(c)   vsaj   ime   podpisnika   ali   psevdonim;   če  je  uporabljen  psevdonim,  se  to  jasno  navede;
(d)   podatke  za  potrjevanje  veljavnosti  elektronskega  podpisa,  ki  ustrezajo  podatkom  za  ustvarjanje  elektronskega  podpisa;
(e)   podrobnosti   o   začetku  in  koncu  veljavnosti  potrdila;
(f)    identifikacijsko    šifro    potrdila,    ki    je    enolična  za  ponudnika  kvalificiranih  storitev  zaupanja;
(g)   napredni   elektronski   podpis   ali   napredni   elektronski   žig   ponudnika   kvalificiranih   storitev   zaupanja,   ki   izdaja   potrdilo;
(h)   lokacijo,  kjer  je  potrdilo,  ki  podpira  napredni  elektronski  podpis  ali  napredni  elektronski  žig  iz  točke  (g),  na  voljo  brezplačno;
(i)    lokacijo    storitev,    s    katerimi    je    mogoče  preveriti  veljavnost  kvalificiranega  potrdila;
(j) če   se   podatki   za   ustvarjanje   elektronskega   podpisa,   povezani   s   podatki   za   potrjevanje   veljavnosti   elektronskega   
podpisa,  nahajajo  v  napravi  za  ustvarjanje  kvalificiranega  elektronskega  podpisa,  se  to  ustrezno  navede  vsaj  v  formatu,  
primernem  za  avtomatizirano  obdelavo.


(Kvalificirana) potrdila za elektronski podpis overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji so:

ikona sigen ca
ikona sigov ca
ikona ac nlb
ikona halkom ca
ikona postar ca

AC-NLB

za fizične osebe
komitenti NLB d.d. in Banke Celje d.d.