E-obrazci

Primeri obrazcev

1470399656 Branding

Pogodbe

Zavarovanja, Zaposlitev, Dobava električne energije, Najem
Kredit, Prodaja, Storitve

1470399667 Newsletter

Pooblastila

Zastopanje na skupščini družbe ali zavoda, Zastopanje v sodnih ali upravnih postopkih, Splošno pooblastilo

1470399614 Social Media

Izjave

Izjava lastnika objekta, Izjava kandidata, Prijava udeležbe na skupščini, Izjava o prijavili zmanjšanje obsega posla, Pristopne izjave

1470399607 Illustration

Naročila, vloge

Naročilo blaga ali storitev, Vloga za izdajo lokacijske informacije, Zahteva za pridobtev podatkov iz kazenske evidence, Vpis v register

1470399674 App Development

Javna naročila

Zbiranje ponudb, Soglasje podizvajalca, Podatki o podizvajalcu, Dražbe

1470399662 Marketing

Glasovanje

Glasovanje na skuščinah družb, Glasovanje v nadzornih svetih, Glasovanje stanovalcev v večstanovanjskih stavbah

1470399594 Web Design

Netipski obrazec

Poljubni obrazec po vaši predlogi

Kako delujejo?

1. Oddaja naročila

- namestitev podpisne komponente
- oddaja naročila* s priloženo predlogo
- samodejno odprtje računa za prejem obrazcev
*za oddajo potrebujete kvalificirano potrdilo za e-podpis

2. Izdelava obrazca

- vašo predlogo pretvorimo v e-obrazec in ga objavimo
- posredujemo vam povezavo

3. Izpolnitev obrazca

- vaš uporabnik obrazec izpolne, el. podpiše, odda
- z oddajo uporabniku odpremo vep.si račun
- v račun prejme potrdilo o oddaji in ga lahko uporablja za bodočo korespondenco

4. Prejem obrazca

- po oddaji e-obrazca se tvori začasen VEP naslov
- elektronsko podpisan in casovno žigosan obrazec vas čaka na naslovu v pdf in xml obliki
- mogoč je dvostranski podpis in dostava pošiljatelju